סיפורנו

עמותת "VIF" נוצרה בעקבות התבוננות על תופעה שגדלה באופן משמעותי בעשר האחרון: הקושי של מתבגרים של עולים ממוצא צרפתי להשתלב בחברה הישראלית. גם אם הופעלו אמצעים רבים לסייע לעלייה של המשפחות הצרפתיות, ואפילו אם המועצות והערים יפרשו אמצעים כדי להקל על המשפחות הללו, עדיין, הנער, בתקופת בניית אישיותו, כשלא בחר בשינוי הדרסטי הזה לתוך חברה עם תרבות שונה, מרגיש יותר נעקר מהידוע מאחרים, שביר יותר, והוא יכול לאט לכיוון של ניתוק חברתי, אשר יכול לגרום לכישלון בבית הספר או נטישה של השירות הצבאי. לצערינו, תופעות אלה מוכרות והדאגה גדולה במיוחד כשיודעים שהצבא הוא במובן מסוים תרבות ושפה בחברה הישראלית.
אנחנו מתייחסים ברצינות רבה לבעיות השתלבות של המתבגרים. אנחנו עובדים על זהותם, כולל תרומתה של התרבות הצרפתית שלנו, עושרה ומה שהיא יכולה להביא לסביבתם החדשה. אנו עובדים עם ההורים, אנו עובדים עם מוסדות חינוך, עם הצבא ושרותי הרווחה הישראליים על ידי הצגתם של העולם הצרפתי והישראלי ומספקים להם כלים קונקרטיים ושימושיים לאינטגרציה מיטבית של בני הנוער שלהם.
 

© 2018. Subventionné par Qualita- Création site internet: Webaviv.com