רות לשירות

VIF מוכנות לשירות עם 
להצליח בשירות הצבאי או בשירות הלאומי שלי
Show More

התפיסה של הצבא בצרפת מנוגדת לחלוטין לזו של הצבא בישראל. לכל משפחה ישראלית יש אבא, דוד, בן או בת, שמשרתים או ישרתו בצבא. זהו חלק חשוב בכדי להרגיש חלק מהחברה הישראלית. החברה הישראלית נשלטת כלכלית ופוליטית על ידי נשים וגברים ששרתו בצבא, והשירות הזה מהווה לעיתים קרובות גורם ממיין בגיוס עובדים במקומות עבודה שונים.

כיצד ניתן לעזור לבני הנוער שלנו להבין את החשיבות של השירות הצבאי? כיצד ניתן להסביר  להורים ולמשוך תשומת ליבם לחשיבות שבשירות הלאומי? כיצד להסביר את החשיבות המרובה שיש לשנות השירות הצבאי והלאומי בעיצוב חייהם של המתבגרים כאזרחי ישראל?

עמותת VIF פוגשת מצד אחד את אנשי הצבא ומצד שני את בני נוער ואת הוריהם ומזהה את המחסור בידע בקרב המשפחות העולות על המערכת הצבאית. כעמותה, אנו נתקלים בשתי תרבויות אשר מתמודדות זו עם זו ולא תמיד מצליחות למצוא שפה משותפת. 

תפקידה של עמותת VIF הוא לשמש כמגשר בין שני העולמות האלה:

  • להכין תכניות הכנה לצבא (עם תכנים של התמודדות פסיכולוגית לצד פיתוח הכושר הגופני), כל זאת בפיקוח אנשי מקצוע.

  • להציג ולייעץ לבני הנוער ולהוריהם על אפשרויות הגיוס המגוונות שמציע הצבא.

  • ללוות את הנערים והנערות והוריהם בשירות הלאומי בכדי שיוכלו לגלות ולהכיר את התכניות הרבות שקיימות.

  • למשוך את תשומת לב הצבא על מנת לשלב טוב יותר את המתבגרים הצרפתיים.

גלו את התוכניות הנוספות שלנו

© 2018. Subventionné par Qualita- Création site internet: Webaviv.com