בתאריך השתיים עשרה בפברואר התקיימה פעילות בימין אורד

נושא הפעילות היה אחדות הקבוצה וגיבושה. בנוסף, התעסקנו בלחץ החברתי שמשפיע על כל אחד ואחד.

הייתה פעילות אינטנסיבית, ובסופו של דבר הוגדרה כהצלחה!


© 2018. Subventionné par Qualita- Création site internet: Webaviv.com