בתי ספר בני עקיבה, מקיף י ובר אילן

בעקבות יום השואה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, חניכינו ספגו בפעולות האחרונות את עברם על מנת להביט אל עתיד טוב יותר.


© 2018. Subventionné par Qualita- Création site internet: Webaviv.com