הגיע זמן לפרוקייט סוף שנה :VIF

למה פרוייקט?

כדי ליישם את כל הערכים שהצעירים למדו במהלך השנה.

מי מתכנן את הפרוייקט?

המשתתפים של VIF כמובן. 

הם בוחרים רעיון שהם מובלים מההתחלה ועד הסוף.

עצמאיים ואחראים על הפרוייקט שלהם!זה הוא האתגר!

אנחנו מזמינים אתכם לגלות את הפרוייקטים!

© 2018. Subventionné par Qualita- Création site internet: Webaviv.com