להגשים חלומות

Updated: Jul 3, 2018

נושא אשר דנו בו ביחד עם החניכים שלנו במקיף י' אשדוד.

לא לוותר, להאמין ולהגשים את השאיפות ש לנו. כמו שהרצל אמר: "אם תרצו, אין זו אגדה!"


© 2018. Subventionné par Qualita- Création site internet: Webaviv.com