עבודה משותפת עם תיכון מקיף י' אשדוד

השתתפות ביום המעשים הטובים: יחד חילקנו סנדוויצ'ים ושתיה לחיילים ולתושבי אשדוד. כי הנוער שלנו מחויב!


0 views

© 2018. Subventionné par Qualita- Création site internet: Webaviv.com