אודות

חזון העמותה

בשנים האחרונות בהם העלייה מצרפת הולכת וגוברת נולד צורך אמיתי ומשמעותי לתת מענה חינוכי עמוק, לבני הנוער המגיעים לארץ לבד או עם משפחותיהם.

גיל הנעורים הננו גיל מורכב, מלא באתגרים, תהיות וחיפושים, על אחת כמה וכמה כאשר לקשיים אלו מתווספים קשיי הקליטה, פערי השפה והתאקלמות בתרבות חדשה.

עקב כך, שמנו לנו למטרה לתת הזדמנות לכל בן נוער שעולה מצרפת לקבל תכנים וחוויות שיעזרו לו להעצים את זהותו האישית, היהודית והאמונית. מתוך העצמת זהות זו, אנו מקווים להקל ולזרז את הקליטה של הנוער הצרפתי בחברה הישראלית.

מימוש החזון יתקיים בעזרת חוויות של כיף והעברת תכנים מגוונים. אך בראש ובראשונה הדגש הוא על בניית הקשר האישי. מתוך הבנה שהחינוך הוא מפגש של נפש בנפש, אנו מאמינים שלא ניתן להעביר תהליך חינוכי משמעותי ללא קשר אישי כנה ורציני בין החניך למחנך, ולכן הקשר האישי הוא מוטיב מרכזי ב-'אני מאמין' החינוכי של העמותה.

בשלב מתקדם יותר, אנו מקווים שתוכניותינו החינוכיות יהוו גשר גם בין הנוער העולה ובין הוריו, בחיבור המתבקש כל כך בין הדורות, בעזרה לשני הצדדים לתקשר ביניהם וללמוד להכיל אחד את האחר בשמחה ובהבנה.

© 2018. Subventionné par Qualita- Création site internet: Webaviv.com