התכניות שלנו

עולים קומה
צעד אחר צעד לקראת קליטה טובה יותר בבית הספר
וכדי להצליח בלימודים
בין אם זה בצרפת, באנגליה, בסין או בישראל, בית הספר הוא מקום בו נוצרים קשרים חברתיים והוא מהווה את אחד המקומות שבהם נערים ונערות יכולים לפתח שייכות לקבוצה.
היום, בזכות כלים שונים, אפשר לעזור לילדים ולבני נוער בהכנת שיעורי הבית.
העלייה הגוברת של משפחות מצרפת, המחסור בטיפול הולם בצרכים המיוחדים של משפחות אלו והאמצעים המיושמים כדי להתמודד עם הקשיים החברתיים, הפסיכולוגיים והלימודיים של המתבגרים, הם גורמים חשובים שיש להתחשב בהם כעת, בכדי שניתן יהיה לבנות עתיד טוב יותר לבני הנוער שעלו מצרפת.
 טבע ישראלי
לגלות את האופי הישראלי שלי

ללמוד על עצמי בישראל כדי להבין טוב יותר את החברה הישראלית

מדוע אנחנו כאן? מדוע מדברים איתי על התנ"ך? מדוע אני צריך להתחבר עם בני נוער ישראלים שהתרבות שלהם זרה לי לחלוטין?

תקופת ההתבגרות היא תקופה של בנייה עצמית. הדרכים להגיע לבגרות מלוות לעיתים בהתמרדות, בשאלות, בחוסר ביטחון עצמי, אולם גם מלוות ברגעי שימחה, תגליות וקשרי חברות. כמו כל בנייה, זה חייב להיעשות על בסיס מוצק. אולם, עבור המתבגרים, העלייה לישראל אינה מהווה בסיס מוצק בתהליך ההתבגרות שלהם. למעשה, העלייה יכולה להחליש את המשפחות בהיעדר נקודות אחיזה בחייהם הקודמים והמוכרים בצרפת, בעבודה, במערכת הבית ספרית, משום שהיא מערערת את התרבות המשפחתית ואת כלליה.

רות לשירות

VIF מוכנות לשירות עם

להצליח בשירות הצבאי או בשירות הלאומי שלי

התפיסה של הצבא בצרפת מנוגדת לחלוטין לזו של הצבא בישראל. לכל משפחה ישראלית יש אבא, דוד, בן או בת, שמשרתים או ישרתו בצבא. זהו חלק חשוב בכדי להרגיש חלק מהחברה הישראלית. החברה הישראלית נשלטת כלכלית ופוליטית על ידי נשים וגברים ששרתו בצבא, והשירות הזה מהווה לעיתים קרובות גורם ממיין בגיוס עובדים במקומות עבודה שונים.

© 2018. Subventionné par Qualita- Création site internet: Webaviv.com